Empik z kampanią Zawsze Otwarty

Pod hasłem #EmpikZawszeOtwarty marka celebruje indywidualność i różnorodność, promując kulturę inkluzywności w stosunku do pracowników, klientów oraz twórców i artystów. Na tych wartościach oparty jest także najnowszy spot marki. Jego premierze towarzyszy szereg akcji specjalnych, w tym warsztaty edukacyjne i konkurs o tematyce różnorodności.