ZPPHiU: Obniżka czynszów w lockdownie to pierwszy krok ku sprawiedliwości

Kilka dni temu sejm przyjął ustawę, dzięki której najemcy galerii handlowych otrzymają obniżkę czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent. Firmy zrzeszone w ZPPHiU czują się zachęcone do kolejnych działań na rzecz stworzenia zrównoważonego środowiska dla funkcjonowania firm.