Mniejsze dochody z podatku akcyzowego. W 2020 roku to 71,8 mld zł

W ubiegłym roku dochód państwa z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych wyniósł 71,8 mld zł. Rok wcześniej było to 72,4 mld zł.